Thứ 7, ngày 24/02/2018

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ thông tin phía dưới

PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà điều hành 11 tầng - Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. Số 284 Đường Lương Ngọc Quyến, TP. Thái Nguyên

Điện thoại: (+84) 280 3655 016

Điện thoại:

Email: thanhtraphapche.ydtn@gmail.com

Website: http://ttpc.tump.edu.vn

Facebook: