Lịch tiếp nhân dân, cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên cố định hàng tuần vào 9h 30' sáng thứ 2 và thứ 5 hàng tuần, được thông báo trên lịch tuần chung của nhà trường.

Địa điểm: tại Phòng Thanh tra - Pháp chế, tầng 5 tòa nhà 11 tầng của trường.