Ngày 14 tháng 9 năm 2015, PGS.TS Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đã ký bản Kế hoạch số:536/KH-ĐHYD về công tác thanh tra, pháp chế năm học 2015-2016