Ngày 31 tháng 12 năm 2015, PGS.TS Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đa ký báo cáo số: 857/BC-ĐHYD về: Kết quả thực hiện công tác pháp chế năm 2015.