Ngày 09 tháng 11 năm 2015, PGS.TS Nguyễn Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đã ký  báo cáo số: 700/BC-ĐHYD về: Tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng.